Algemene-Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van  De Tuinwinkel, zoals deze beschikbaar is gesteld door ons. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de producten op onze website aan u aanbieden.

Alle artikelen zijn hobbymatig gekweekt of verkregen. Daardoor kan de kwaliteit per artikel verschillen.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ons te mogen claimen of te veronderstellen.


Wij streven naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onze site onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van De Tuinwinkel op deze pagina.